เตือน8จังหวัดรับมือ4เขื่อนปล่อยน้ำรับมรสุม

เตือน8จังหวัดรับมือ4เขื่อนปล่อยน้ำรับมรสุม “ปภ.” เตือน 8 จังหวัดรับมือ 4 เขื่อนปล่อยน้ำป้องมรสุมถล่ม พร้อมเผยสถานการณ์ “ลพบุรี-กำแพงเพชร” ระดับน้ำลดลง อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี และกำแพงเพชร รวม 4 อำเภอ 16 ตำบล 63 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,848 ครัวเรือน 8,440 คน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ ขณะเดียวกันปภ.ได้รับการประสานจากกรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโดยกรมชลประทานที่จำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำ และเขื่อนสำคัญบริเวณลุ่มน้ำ 4 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำป่าสัก เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและมีปริมาณน้ำท่าไหลเข้าสู่เขื่อนเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นผลกระทบจากฝนตกหนักและอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางเคลื่อนที่เข้ามาตามแนวร่องมรสุม โดยอาจทำให้เกิดผลกระทบในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ลพบุรี และสระบุรี 

นายชยพล กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว ปภ.จึงได้ประสานจังหวัดเสี่ยงภัยทั้ง 8 จังหวัด ดำเนินการติดตามข้อมูลการระบายน้ำและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดจากสำนักงานชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และหน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเสริมความมั่นคงของพนังกั้นน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เพื่อให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบแนวทางปฏิบัติของทางราชการ แนวทางปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย และติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างต่อเนื่อง.

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์